Ban CHQS TP Hạ Long: Điểm sáng xây dựng môi trường văn hóa

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, Ban CHQS TP Hạ Long còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa quân đội.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.