Bản tin thời sự 19h45', ngày 25/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 25/11/2020 21:08
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 25/11/2020

.
.
.
.