Bản tin thời sự 19h45' ngày 26/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 26/11/2020 21:05
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 26/11/2020 

.
.
.
.