Ngành y tế Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ Nhật, 22/11/2020, 14:41 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của ngành Y tế Quảng Ninh đã được đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, có những chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo sự hài lòng cho người dân.

.
.
.
.
.
.
.
.