Lincoln Corsair chạy điện sắp ra mắt

Chiếc Lincoln Corsair chạy hoàn toàn bằng điện, được gọi là Corsair-E, sẽ bắt đầu được sản xuất vào tháng 9/2026.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.