Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường

Với tốc độ phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, các khu công nghiệp như hiện nay, bên cạnh tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh cũng đối mặt với áp lực gia tăng tác động ô nhiễm môi trường.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.