Xử lý nghiêm người phóng xe máy theo đoàn xe ưu tiên

Công an thành phố Hà Nội triệu tập và xử lý lái xe T.V.Đ. do không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát Giao thông đang làm công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.