Trên công trường dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

.
Video: 27/01/2021 15:38
.
.

Khởi công từ tháng 9/2019, đường bao biển nối TP Hạ Long - TP Cẩm Phả vừa được điều chỉnh quy mô từ 4 làn xe lên 6 làn xe và tổng đầu tư 2.290 tỷ đồng. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang đẩy mạnh thi công trên toàn tuyến, quyết tâm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả sau đầu tư vào năm 2021.

.
.
.
.