Quảng Ninh 2020: Một năm vượt khó

.
Video: 26/11/2020 14:36
.
.

Bằng nội lực của chính mình, Quảng Ninh đã từng bước vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu kép, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo được các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020.

.
.
.
.