Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ

Thứ Sáu, 18/09/2020, 08:13 [GMT+7]
.
.

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được triển khai đồng bộ, tạo lập môi trường lao động, học tập, sinh hoạt, đời sống văn hóa lành mạnh cho CNVCLĐ.

Trao Mái ấm công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Mái ấm công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Điển hình là phong trào "Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo" đã được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả. Các chương trình: Xây dựng NTM; đưa điện lưới ra đảo Cô Tô; Quỹ vì người nghèo; ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt; ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện của tỉnh… thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh với số tiền hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, qua phong trào liên kết, kết nghĩa, 13 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và công đoàn ngành địa phương kết nghĩa với công đoàn các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn. Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã có chính sách tuyển dụng lao động là người địa phương của đơn vị liên kết, kết nghĩa, ưu tiên người dân tộc thiểu số, giảm bớt khó khăn về lao động dư thừa, thất nghiệp tại địa phương. Các đơn vị đã ủng hộ số tiền trên 30 tỷ đồng để xây dựng đường, trường, hỗ trợ trang thiết bị, ủng hộ đồng bào nghèo; hỗ trợ các hoạt động xóa đói giảm nghèo tại địa phương; với nhiều mô hình hay, như: Liên kết bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế...

Từ nguồn Quỹ mái ấm Công đoàn, Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo của Công đoàn Quảng Ninh đã cho 4.492 lượt CNVCLĐ vay số tiền 65,2 tỷ đồng để cải thiện điều kiện sinh hoạt, mua sắm trang thiết bị, phương tiện công tác, phát triển kinh tế gia đình, học tập nâng cao trình độ; 26 dự án từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm được duy trì hoạt động với số tiền 2,05 tỷ đồng, giúp 857 lượt CNLĐ có thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập...

Bên cạnh đoàn kết giúp nhau thoát nghèo, phong trào xây dựng nếp sống, môi trường văn hóa được các cấp công đoàn triển khai thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình mới trong tổ chức các hoạt động văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, tiêu biểu như: Mô hình Cụm Văn hóa - Thể thao trong CNVCLĐ; mô hình Tổ tự quản công nhân khu nhà trọ, Câu lạc bộ Công nhân xa nhà; Sân chơi truyền hình CNVCLĐ với pháp luật mang tên “Sau giờ thứ 8”… đã góp phần tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ.

Trường mầm non KCN Cái Lân
Điểm Trường mầm non KCN Cái Lân được LĐLĐ tỉnh khánh thành đưa vào sử dụng đã giúp phục vụ CNLĐ thuận tiện trong việc gửi con.

Theo ông Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đi cùng những mô hình là các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm xây dựng, đã tạo cơ sở vật chất cho người lao động được tham gia các hoạt động. Như việc các cấp công đoàn đã vận động xã hội hóa xây dựng 335 “Tủ sách pháp luật”, trị giá bình quân 5 triệu đồng/tủ tại các doanh nghiệp để nâng cao văn hóa đọc cho công nhân. LĐLĐ tỉnh cũng đầu tư, đưa vào hoạt động trường mầm non phục vụ con công nhân KCN Cái Lân vào năm 2019. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng, sửa chữa và nâng cấp 712 sân bãi luyện tập và thi đấu thể thao; 124 nhà sinh hoạt văn hoá, thể thao, khu vui chơi; 748 phòng truyền thống, thư viện, phòng đọc, 1.367 cơ sở có tủ sách đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của CNLĐ...

Phải khẳng định rằng, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai trong CNVCLĐ đã tác động tích cực tới mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nâng cao ý thức, tác phong làm việc công nghiệp, kỷ luật, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, văn minh công sở trong mỗi doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh ngày càng hiệu quả.

Trung Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.